Hjem


Infomøter

Styret vil med jevne mellomrom invitere klubbens trenere og foreldrekontakter til infomøter.
Prinsen Hotell er så elskverdige å stille møterom til rådighet.

Dokumenter fra møte 10. sept. 2009:
Referat
Presentasjon Strindheim
SIL Yngres utfordringer med finansiering av aktiviteter
Strindheim Fotball - Å være en av oss
SIL Yngres prinsipper for treningsavgifta

Strindheim Fotball Yngres Avd - Postboks 1406 - 7044 - TRONDHEIM - Tlf.: 90 76 45 84 - E-post: webmaster@silyngres.no / info@silyngres.no
 sitemap
Admin