Hjem


Styret i Strindheim Fotball Yngres Avdeling 2009

Styret:
styret@silyngres.no

Sportslig Utvalg: sportsligutvalg@silyngres.no

Styret
Navn Rolle Telefon Mobil E-post
Steinar Oksvold Leder 73 84 93 71 915 18 874 leder@silyngres.no
NN Nestleder - - nestleder@silyngres.no
Sportslig leder - - sportsligleder@silyngres.no
Arne Øvereng Økonomileder  - 90 09 13 57 okonomiansvarlig@silyngres.no
NN Utstyrsansvarlig - - utstyr@silyngres.no
Rune Sagen Sponsoransvarlig 73 01 43 62 - sponsor@silyngres.no
Viggo Finset Sekretær - 918 58 461 viggofinset@yahoo.co.ukStrindheim Fotball Yngres Avd - Postboks 1406 - 7044 - TRONDHEIM - Tlf.: 90 76 45 84 - E-post: webmaster@silyngres.no / info@silyngres.no
 sitemap
Admin