Hjem

Rutiner for endring av kamptidspunkt-sjuerkamper

Undertegnede har også i år påtatt seg rollen som såkalt "kampfikser" for SILyngres. For nye trenere/oppmenn/andre har ikke dette noe som helst med bestikkelser eller andre lugubre ting å gjøre; det er rett og slett arbeidet med å sørge for å finne nye tidspunkt for hjemmekamper(for SILs sjuerkamper) som av en eller annen årsak ikke kan arrangeres på opprinnelig tidspunkt. I den forbindelse ønsker jeg at dere forholder dere til følgende kjøreregler:
 
1. Vær ute i så god tid som mulig når dere ser at det ikke lar seg gjøre å få arrangert kamper. Sjekk kalenderen på silyngres.no(ligger under sportslig/treningstider/Lillemyra, evt 7-Myra. Valg fra marg på venstre side på sida)for ledige kamptidspunkt, og kontakt deretter motstander med noen alternativer.
2. Når dette er avklart, tar dere kontakt med meg, som reserverer det ønskede tidspunktet for dere på kalenderen, og varsler kretsen om endringa. NB! Husk å oppgi kampnummer og helst også hvilket lag det gjelder! Kretsen er avhengig av disse opplysningene for sin oppdatering.

Husk. Det er også mulighet for å spiller 7'er kamper på tvers av 11'er banen.
 
Som dere vil oppdage når dere går inn på kalenderen, er det i stor grad i helger at det er ledige tidspunkt for å få arrangert kamper, og i tillegg er det en del ledig annenhver tirsdag - dvs de dagene det ikke er sonekvelder. Kalenderen er oppdatert for hele sesongen, men tar forbehold om endringer i treningstid etter sommeren.
 
Den sikreste måten å komme i kontakt med meg på, er på e-post. Men siden jeg har en sivil jobb ved siden av å være kampfikser, må dere regne med at det kan ta litt tid å få endelig svar fra meg.
 
Ellers vil jeg igjen understreke at jeg IKKE har noe med flytting av 11'er kamper på 11-banen å gjøre. Kontakt Lars Grevskott for å få info om hvordan dette gjøres i år.
 
Håper dette var noenlunde klart, og at vi kan få til et greit samarbeid om dette i årets sesong.
 
Med hilsen
 
Håvard Kløften, kampfikser Strindheim Yngres

Strindheim Fotball Yngres Avd - Postboks 1406 - 7044 - TRONDHEIM - Tlf.: 90 76 45 84 - E-post: webmaster@silyngres.no / info@silyngres.no
 sitemap
Admin