Hjem


Treningsavgift
Følgende satser gjelder for sesongen 2011:

Knøtte: 7 år kr 700,- 
Knøtte: 8 år kr 1.000,-
Mini: 9 år kr 1.100,-
Mini: 10 år kr 1.800,-
Lillegutt/Jente 11 år kr 2.100,-
Lillegutt/Jente 12 år kr 2.600,-
Smågutt/Jente 13 år kr 3.600,-
Smågutt/Jente 14 år kr 4.200,-
Gutter 15 – 16 år kr 5.600,-
Jenter 15 -16 år kr 4.600,-
Jenter junior 17-19 år kr 4.600,-

Treningsavgiften dekker: baneleie, felles utstyr, administrasjon, lagspåmelding, forsikring, klubbhus etc. Cupdeltakelse må dekkes av hvert enkelt lag.

Treningsavgiften fordeles på to innbetalinger for de med størst beløp, en for vår (februar/april) og en for høst (juni). Medlemsavgift for medlemskap i Strindheim IL er obligatorisk og kommer med i tillegg.

Søskenmoderasjon gis fra og med tredje barn (50% rabatt til yngste barn).

Søskenmoderasjonen tilbakebetales ved henvendelse til SFYA. Send en mail med navn på spillere til okonomiansvarlig@silyngres.no.Strindheim Fotball Yngres Avd - Postboks 1406 - 7044 - TRONDHEIM - Tlf.: 90 76 45 84 - E-post: webmaster@silyngres.no / info@silyngres.no
 sitemap
Admin