Hjem


Sportslig utvalg i Strindheim Fotball Yngres Avdeling 2008

Sportslig Utvalg: sportsligutvalg@silyngres.no

Navn Rolle Telefon Mobil E-post
NN Sportslig leder - - sportsligleder@silyngres.no
Tage Røsten         Coerver koordinator    73 91 36 98 909 56 674 coerver@silyngres.no
Frode Borren Koordinator MG/MJ/knøtt     - 917 26 705 miniogknott@silyngres.no  
Tor Thronæs Koordinator LG/LJ  73 91 64 35 977 32 746 lilleputt@silyngres.no
Hilde Austlid Koordinator G/J/SMG/SMJ 73 91 95 15 906 93 364 ungdom@silyngres.no
Mari Åm Treningsfeltskoordinator -

958 16 359

treningsfelt@silyngres.no
Håvard Kløften Kampfikser - 911 12 205 kampfikser@silyngres.no
Sjur Olsborg      Dommerutvikler - 412 21 289 dommerutvikler@silyngres.no
N.N Spillerutvikler - - spillerutvikler@silyngres.no
Arne Bonde Keeperutvikler - 952 99 028 keeperutvikler@silyngres.no
Thomas Andersen Trenerutvikler      982 17 317 trenerutvikler@silyngres.noStrindheim Fotball Yngres Avd - Postboks 1406 - 7044 - TRONDHEIM - Tlf.: 90 76 45 84 - E-post: webmaster@silyngres.no / info@silyngres.no
 sitemap
Admin