Hjem

Strindheim fotball yngres sitt årsmøte vedtok i 2008 at alle spillere fra årets sesong skal bekoste draktene sine selv. Dette betyr at alle spillere som er i besittelse av drakt per dags dato vil beholde denne drakten til odel og eie. For spillere som ikke har drakter må disse bruke Cabo som leverandør av drakt. Vi har gjort avtale med Cabo om 2-5 dagers leveringstid på ferdige drakter (avhengig av helg). Foran hver sesong skal foreldrekontakt/oppmann på alle lag skaffe seg oversikt over hvilke spillere som trenger nye drakter slik at det kan leveres felles bestilling  for alle spillerne (eventuelt avtale innkjøp av nye drakter til alle). Foreldrekontakt/oppmann vil holde oversikt over draktnummer som brukes av de enkelte spillerne. Spillerne vil så kunne hente ut draktene og betale selv når draktene er ferdig på Cabo. Nye spillerne og spillere som mister drakt i løpet av sesongen skal i samråd med oppmann/foreldrekontakt bestemme hvilken drakt som skal kjøpes inn og hvilken reklame som skal prege drakten. Disse kan kontakte Cabo direkte for bestilling av enkeltdrakter. En drakt med trykk vil koste mellom 260 og 350 kroner avhengig av størrelse og trykk. Priser er gitt ved:

  • Drakt 249 eller 299 (- 30% rabatt)
  • 25 kr per tall (25 kr for tallet 2, men 50 kr for tallet 11 – to tall)
  • 35 kr for Strindheim logo
  • Ca 40 kr for påtrykk av hovedsponsor (betales av klubben - Cabo sender faktura til Strindheim)
  • Lagssponsorer 25-50 avhengig av størrelse.

Det er gjort regning med at en drakt vil vare i ca 3 år slik at kostnaden per spiller vil være ca 100 kroner per år.

Reklame på draktene:

  • Sentralt foran på drakten skal hovedsponsor for SIL fotball yngres være. Cabo vil være informert til en hver tid om hvilken sponsor som skal trykkes på denne plassen (Hvis SIL fotball yngres ikke har hovedsponsor skal området ikke preges med reklame)
  • For lag som har hentet inn sponsorpenger kan andre deler av drakten brukes til disse. Dette gjelder høyre og venstre skulder, over og under tall på ryggen. Andre deler av drakten skal ikke brukes til sponsorer
  • Shorts kan også preges med reklame for sponsorer for de enkelte lagene hvis ønskelig.

Hvis det er spørsmål eller uklarheter så vil både styret og Cabo være behjelpelig med å besvare disse.

Strindheim Fotball Yngres Avd - Postboks 1406 - 7044 - TRONDHEIM - Tlf.: 90 76 45 84 - E-post: webmaster@silyngres.no / info@silyngres.no
 sitemap
Admin