Hjem


Sportsplan

Målet vårt er "Flest mulig - lengst mulig, for å bli best mulig" - dette danner retning for hvordan vi prioriterer lagets arbeid og priorteringer. Vi skal skape:

  1. Trivsel
  2. Gode holdninger
  3. Positive fotballopplevelser
Vi skal legge vekt på å utdanne gode trenere både fotballfaglig og på ledersiden slik at trenerne har kompetanse for å nå målene.

Vi har utviklet en sportslig plan som er styrende for virksomheten med hensyn til mål og prioriteringer. Denne kan du laste ned her:
SFYA Sportsplan 2007 og vedlegg her og presisering av prinsipper her.

Strindheim Fotball Yngres Avd - Postboks 1406 - 7044 - TRONDHEIM - Tlf.: 90 76 45 84 - E-post: webmaster@silyngres.no / info@silyngres.no
 sitemap
Admin