Hjem

Hjelp til overganger

I forbindelse med alle overganger for spillere som kommer til Strindheim må alle involverte følge fastsatt instruks. Dette er meget viktig for å unngå unødvendige kostnader og poengtrekk for klubben. Manglende behandlet overgang vil også kunne medføre at spiller ikke er forsikret på forsvarlig måte. Følgende skal følges:

  • Vi skal ikke ta kontakt med spillere fra andre klubber for å motivere til overgang til Stridheim.
  • Når spilleren selv tar kontakt med klubben (trener, oppmann etc.) skal sportslig leder kontaktes uten unødvendig opphold.
  • Spilleren skal ikke delta på trening eller i kamp før spillerovergangen er godkjent, eller moderklubb har gitt skriftlig melding om at spilleren kan delta på trening/treningskamp.

Overgangsskjema skal fylles ut for alle spillere fra det året de fyller 13 år. For yngre spillere skal det fylles ut en overgangsmelding som skal sendes til moderklubb med kopi til kretsen. Skjema for overgangsmelding finnes her. Overgangsskjema (spillere >12) fås hos Atle Darrell og skal fylles ut i samarbeid med sportslig leder og Atle Darrell. Regler for overganger kan finnes få følgende lenke.

Strindheim Fotball Yngres Avd - Postboks 1406 - 7044 - TRONDHEIM - Tlf.: 90 76 45 84 - E-post: webmaster@silyngres.no / info@silyngres.no
 sitemap
Admin