HjemKlubbdommer


 

Klubbdommer 2012?

Nå før sesongstart vil vi oppdatere listen med klubbdommere og ber derfor om tilbakemelding fra dem som ønsker stå på listen som tilgjengelig for dommeroppdrag.  

Send mail med med følgende opplysninger:
------------------------------------------------------------------------------------------------
Navn:
Fødselsår:
Spiller på lag:    

Vil dømme (Slett det som ikke passer): 
- Sonekvelder (5'er-kamper J/G 7-10 år)
- Lilleputt (7'er-kamper J/G 11-12 år
- Smågutt/-jente (7'er/11'er-kamper J/G 13-14 år) 

Kontaktinfo:
- Egen mobil:
- Egen e-post:
Hvis dommeroppdrag skal avtales med foresatt:
- Foresatt tlf.:
- Foresatt e-post:

 Sendes: dommerutvikler@silyngres.no  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  


Huskeliste for dommere  

- Hold avtaler
- Møt i god tid (15 min før kamp)
- Husk papir og blyant + fløyte
- Ta en prat med laglederne om spilletid etc
- Led kampen med godt humør
- Vær tydelig og tilstede

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dommerhonorarer 

- Sonekvelder (opp til 10 år - 5'er):
   -  150 kr/time (4 kamper á 12 min / 3 kamper á 18 min / 2 kamper á 2*12 min)
   -  Kvitteringsliste (sonekvelder)

- Lilleputt (11/12-år - 7'er):

    - 150 kr/kamp (Kamper á 2*30 min)
    -  Kvitteringsliste (lilleputt)

- Smågutt/-jente (13/14-år - 7'er):

     - 200/350 (*) kr/kamp (Kamper á 2*35 min)
*) Høy sats gjelder dommere oppsatt av krets eller egne dommere som har gjennomført rekrutteringsdommerkurs
     
-  Dommerregning (for kamper kresten har satt opp dommer)

- Smågutt/-jente (13/14-år - 11'er): 
     - 350 kr/kamp (Kamper á 2*35 min)
      -  Dommerregning (for kamper kresten har satt opp dommer)


Dommeren får utbetalt honoraret kontant etter hver kamp.  Husk kvittering!. 


-----------------------------------------------------------------------------------------

Registrerte klubbdommere 2012


F.år Fornavn - Etternavn Telefon  Foresatt  Foresatt 2  Egen mail Foresatt mail Foresatt mail 2 5'er 7'er 11'er
90 Johannes P Fordal 950 51 152

glemsk@gmail.com Kun 26.-29.5 i vårsesongen. Kan dømme hele høstsesongen.
(OK) OK
95 Vegard
Furu 406 11 694 926 85 825
vegardfuru@hotmail.com otfuru@gmail.com

OK OK
95 Sivert F Risan 930 65 804


monafa@online.no

OK OK
96 Martin
Troøyen 917 14 434

martintroxx@hotmail.com


OK OK
96 Julie W Bjørn 936 04 388 926 43 023
Julie.bjorn@hotmail.com tore.bjorn@hotmail.com

J12
96 Andreas E Grini 948 93 162

andreas.eg@hotmail.com

OK OK OK
97 Runa A Haugen 417 66 491 951 90 982 runapia9@hotmail.com hege-cecilie.angell@trondheim.kommune.no
OK OK
97 Konrad P Fordal 454 45 970 739 32 798
konrad.peckolt.fordal@gmail.com

OK OK
97 Helle
Hope 455 05 605 930 28 325 941 61 609 helle.hope@hotmail.com guri.hope@trondheim.kommune.no oyvind.b.hope@gmail.com OK OK
97 Sivert
Gorset 944 37 889 928 34 496
s-gorset@frisurf.no

OK OK OK
97 Ragna
Olsborg 980 74 091 412 21 289
olsborg@online.no

OK J11/12
97 Camilla
Mahlum 406 25 225

camilla.vm@hotmail.com

OK OK
98 Oscar
Kofoed-Petersen 473 83 868 924 41 418
oscar@kofod-petersen.org Mie@Kofod-Petersen.org

OK
98 Eirik E
Katerås 482 25 968 909 60 265 918 30 630
solveig.engen@online.no
OK OK
98 Jonas
Sundby 483 53 508 902 07 603 916 39 874
lene.ostby@hist.no eirik.sundby@hist.no OK OK
98 Bendik
Rognes 986 59 257 926 35 992

erognes@broadpark.no
OK OK (OK)
98 Frede
Eide 988 10 887 995 71 232

eide.mette@gmail.com
OK OK
98 Jo A Gullbrekken 988 68 014 918 42 608
jo.aas.gullbrekken@gmail.com bjornar.gullbrekken@veidekke.no99 Marius
Rosvold 404 72 631 922 03 037 971 54 118
helfjeba@online.no an-eggen@online.no OK

99 Vegard
Bostad 469 17 444 909 20 866

mbost@online.no
OK OK
99 Joachim N Gjengstø 472 44 254 924 57 594
joachim.gjengsto@hotmail.com nrakk@live.no
OK OK
99 Thea E N Haugen 481 04 423 992 37 699
ebbeline99@gmail.com kris_nygard@hotmail.com
OK OK
99 Håkon
Presthus 481 08 420


randi.presthus@hotmail.com
OK

99 Isak M Fridstrøm 481 79 237 916 72 100
Geir.Mosand@Trondheim.Kommune.no
OK

99 Eskil G Jullumstrø 482 52 327 901 46 164
eskil.gj@gmail.com tor.jullumstro@gmail.com
OK

99 Aurora B Andreassen 909 12 534

Aurora.bele.Andreassen@gmail.com

OK OK
99 Sakse K Viggen 919 93 835 928 64 746
saksekv@fastmail.net kjetil.viggen@gmail.com
OK

99 Oliver
Rokstad 930 71 934 977 86 266
rokstad99@gmail.com hakon.rokstad@gmail.com
OK

99 Ivar F Risan 936 80 484 980 00 800 988 64 715 ivar-risan@hotmail.com monafa@online.no
OK

99 Mina A S Fjelnseth 941 50 549 936 41 412
mina.pia@hotmail.com bjfjeln@online.no
OK

99 Petter H Bogfjellmo 947 92 020 911 12 560 958 29 150 petterholmbog@live.no sivbog@hotmail.no
OK

99 Silja T Nordstrand 950 42 762 928 29 959 934 57 782
ha-nords@online.no hilde.tn@hotmail.com
OK
99 Anders
Mathisen
916 81 643

geirtorm@gmail.com
OK OK
99 Lars
Vikaune
469 16 511

vikaune@online.no
OK OK
99 Erlend
Røsten 414 87 434 918 21 654
Erlend-1999@hotmail.com sigbjorn.rosten@smn.no
OK

99 Frida D Krokstad
412 15 512

grethe.krokstad@gmail.com
OK

99 Simen
469 35 370 951 32 348

hanssarn@online.no
OKGi beskjed til dommerutvikler@silyngres.no hvis det er gale opplysninger.


Kampdommere hentes fra årsklasser ett til to år over årsklassen for spillerne.  For kamper på 11-erbane bør lagene stille med foreldre som linjedommere. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strindheim Fotball Yngres Avd - Postboks 1406 - 7044 - TRONDHEIM - Tlf.: 90 76 45 84 - E-post: webmaster@silyngres.no / info@silyngres.no
 sitemap
Admin