Verktøykasse


Her vil det løpende bli lagt ut ulike verktøy og annen relevant informasjon som kan brukes i forbindelse med trening av barn og ungdom i Strindheim Fotball. 

Trening av tekniske ferdigheter

Vi har tatt frem en oversikt over hvordan vi kan bygge opp innhold og progresjon for treningen av tekniske ferdigheter.  Ta denne i bruk ved planleggingen av neste sesong!! :)
 
Tekniskeferdigheter-innholdogprogresjonpaulikealdersniva.doc


Øvelsesbank

Norges Fotballforbund har laget en øvelsesbank som er tilgjengelig på internett.  Denne anbefales på det sterkeste for enkle tips om øvelser du kan bruke på trening av ulike tema.  Prøv den gjerne, du finner den ved å følge denne linken :

http://www.fotball.no/t2.aspx?p=56789&cat=51833 


Treningsplanlegging

I Strindheim Fotball Yngres avdeling tror vi på at vi kan øke kvaliteten og trivselen i våre fotballaktiviteter gjennom å være godt forberedt.  En enkel og god treningsplan er et viktig verktøy.  Her finner du noen tips om hvordan vi kan bygge opp en treningsplan, og noen maler som kan benyttes for dette.  Tenk på dette når vi planlegger neste sesong, og bruk treningsplanen sammen med tabellen om hvilke tekniske ferdigheter vi prioriterer på de ulike årstrinn.  Så blir det mindre å tenke på de siste 5 minuttene før treninga starter.....?

Noen sider om treningsplanlegging fra temamøtene i vår:
Temamotemai06treningsplanlegging.ppt

Mal for en treningsplan (årsplan): MalTreningsplanSFYA.doc
Mal for periodeplan :MalperiodeplanSFYA.doc

Eksempel på en utfylt årsplan : EksempelTreningsplanferdigutfylt.doc
Eksempel på en utfylt periodeplan :EksempelPeriodeplanferdigutfylt.doc