Årsmøte 2007

Årsmøtet ble avholdt på myra torsdag 31. januar. Nedenfor finner dere linker til årsmøtedokumentasjonen.

Årsmøte protokoll

Årsmelding SFYA 2007

Saksliste

Vedlegg II - Presisering av Prinsipper

Revidert budsjett 2008