Årsmøtet for 2006

Årsmøtet ble avholdt på myra torsdag 1. februar. Nedenfor finner dere linker til årsmøtedokumentasjonen.

Årsmote2006Agenda.pdf

Årsmote2006Protokoll.pdf

ÅrsmeldingSFYA2006.pdf

Regnskap2006.pdf

Revisjonsrapport2006.pdf

Budsjett2007.pdf

Valgkomite.pdf