Velkommen til Strindheim Fotball Yngres Avdeling

Yngres Avdeling er en egen avdeling i Strindheim Idrettslag som aktiviserer barn og unge mellom 7 og 16 år med fotball. Vi teller  ca. 800 aktive medlemmer fordelt på mer enn 80 lag. Klubben har god tilgang på gode baneanlegg med kunstgress i området rundt klubbhuset vårt. Vi har tilgang på en 11’er bane på Myra, en 7’er bane på Myra og en 7’er bane på Lillemyra.
Over 100 foreldre og foresatte er direkte engasjert i Yngres avdeling.

Klubbkulturen til Yngres avdeling skal bygge på positive verdier og holdninger, og medlemmene skal spille en positiv rolle i bydelsmiljøet. Dette innebærer bl.a. at klubbens medlemmer skal legge vekt på å framstå som et godt eksempel i framferd og oppførsel.

SFYAs verdigrunnlag kalt ”Vi i Strindheim” baserer seg på følgende 8 grunnverdier:

Foreldre Vi trenger engasjerte foreldre som den aller viktigste ressursen i klubben
Ansvar Vi skal ta ansvar for hverandre – herunder toleranse - og bydelsmiljøet vårt
Integrere Vi skal gi et fotballtilbud til alle og vi skal integrere på tvers av skoler og trinn
Respektere Vi skal respektere trenere, lagledere, motspillere, medspillere og dommere
Positiv Vi skal være positiv på og utenfor banen
Lagfølelse Vi skal være stolt av å spille i Strindheim og vi skal ha sterk lagfølelse
Allsidighet Vi skal tenke allsidighet og ha naturlig rom for andre idretter enn fotball
Yte Vi skal yte maksimalt på banen, for klubben og i nærmiljøetMålet vårt er "Flest mulig - lengst mulig, for å bli best mulig"
- dette danner retning for hvordan vi prioriterer lagets arbeid og priorteringer. Vi skal skape:

1. Trivsel
2. Gode holdninger
3. Positive fotballopplevelser

Vi skal legge vekt på å utdanne gode trenere både fotballfaglig og på ledersiden slik at trenerne har kompetanse for å nå målene.
 
Vi har utviklet en sportslig plan som er styrende for virksomheten med hensyn til mål og prioriteringer. Denne kan du laste ned her:
SFYA Sportsplan 2007 med vedlegg her og presisering av prinsipper her.

Avdelingen har en sunn økonomi og vil benytte de oppsparte midlene til investeringer i nye og bedre baner for ungene.