Merkeprøver

Merkeprøver i Strindheim er basert på at hvert lag gjennomfører prøvene og rapporterer inn resultatene til sportslig leder slik at de kan innrapporteres til Fotballkretsen. Resultater vil bli innrapportert pr 31. oktober hvert år.

Strindheim fotball yngres får baller som premie fra Fotballforbundet basert på antall nye merker vi rapporterer inn. Spillerne vil så få tilsendt merke basert på innrapporteringen. I forbindelse med Sosial dag gjennomførte vi merkeprøver hvor totalt 24 spillere prøvde seg på forskjellige øvelser og vi fikk 4 spillere som klarte merker av forskjellig valør.

Vi vil prøve å holde en oppdatert liste over merkeprøver og godkjenninger gjennom å oppdatere denne siden så ofte det blir innrapportert nye resultater. Siden CC fortsetter i nesten hele oktober har jeg forstått at flere lag planelegger å trene i hele oktober. Jeg håper derfor at flere av lagene benytter treningene sine til å gjennomføre merketaking. Resultater for klubben vil bli sendt inn 31. oktober.

For de yngste lagene er det også mulig å gjennomføre mini-merke taking. Disse teller også i forhold til baller vi får tilsendt fra kretsen.

For å gjennomføre merkeprøver så finner dere informasjon på følgende side:
http://www.fotball.no/t1.aspx?p=54906

Under er en foreløpig liste over godkjente øvelser for de spillerne som har fått innrapportert merketaking.
Merkeprøver 2007