Trenerhonorar og avslutningsstøtte

 

 I 2010 faller trenergodgjørelse og avsluttningsstøtten helt bort på lik linje som cup støtten. Dette for å holde kostnadene nede.  Viser til vedtak fra årsmøte 2010 samt infomøter i 2009 og 2010.

Styret