Cupstøtte

På årsmøte i 2010 ble det vedtatt at klubben ikke dekker cup deltagelse for noen av lagene. Dette må  hvert enkelt lag dekke selv.

Spørsmål rettes daglig leder dagligleder@silyngres eller økonomiansvarlig okonomiansvarlig@silyngres.no.

Styret.