Velkommen til Strindheim Fotball Yngres Avdeling

 

 

 

Yngres Avdeling er en egen avdeling i Strindheim Idrettslag som aktiviserer barn og unge mellom 7-16 år med fotball. Vi er ca. 800 aktive medlemmer og over 90 lag.

Målet vårt er "
Flest mulig, lengst mulig, for å bli best mulig"
- dette danner retning for hvordan vi prioriterer lagets arbeid og uttrykker seg i våre 8 grunnverdier (F-A-I-R-P-L-A-Y):


  Foreldre

Ansvar

Integrering

Respekt

Positiv

Lagfølelse

Allsidighet

Yte


Vi skal legge vekt på å utdanne gode trenere både fotballfaglig og på ledersiden slik at trenerne har kompetanse for å nå målene.


Avdelingen har en sunn økonomi og vil benytte de oppsparte midlene til investeringer i nye og bedre baner for ungene.

Nyheter:
J99 Strindheim henter nok en pokal (12/4/2013)

Beste klubb Skandia (6/30/2012)

Skandia Cup finaler (6/29/2012)

Keeper kurs lørdag 16. juni kl 10.30-12.30 (6/11/2012)

Klubbdommer 2012? (4/25/2012)